Narodowy fundusz zdrowia MEDIMEX Przychodnia, rehabilitacja, pediatra Wąż eskulap

Umowa z NFZ

Przychodnia MEDIMEX dla osób ubezpieczonych świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres usług w ramach NFZ:

  • opieka lekarzy internistów,
  • opieka lekarzy pediatrów,
  • opieka pielęgniarek,
  • gabinet zabiegowy,
  • laboratorium,
  • punkt szczepień.

Wymagane jest złożenie deklaracji wyboru przychodni. Formularz do pobrania na stronie NFZ link: www.nfz.gov.pl oraz dostępny w przychodni.

Jeżeli NFZ nie potwierdza uprawnień pacjenta, ma on prawo do ich potwierdzenia przez przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Leczenie cudzoziemców

Pacjenci z innych krajów przebywający na terytorium Polski mają prawo do bezpłatnego leczenia w oparciu o umowy międzynarodowe oraz usług odpłatnych.

Szczegóły: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/powszechne-ubezpieczenie-zdrowotne/finansowanie-leczenia-cudzoziemcow-w-polsce/

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta:
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
link: https://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/edukacja_-_poznaj_swoje_prawa/ulotka_o_prawach_pacjenta_2014.pdf

Ogólnopolska bezpłatna infolinia
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590
(z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
czynne pn.–pt. 9:00–21:00
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
sekretariat@bpp.gov.pl

Cennik

Aktualne cenniki usług komercyjnych oraz dodatkowych, niefinansowanych w ramach NFZ

Cennik usług komercyjnych

Cennik badań laboratoryjnych