Narodowy fundusz zdrowia MEDIMEX Przychodnia, rehabilitacja, pediatra Wąż eskulap

Tytuł projektu: Budowa i wyposażenie przychodni zdrowia POZ w ramach rozwoju opieki koordynowanej w spółce Medimex Sp. z o.o. w Pszennie

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności udzielnych świadczeń zdrowotnych POZ, pediatrii, interny w miejscowości Pszenno oraz Bystrzyca Górna poprzez rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w ramach przychodni zdrowia POZ w Pszennie.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.780.003,81 zł

Opis: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przychodni zdrowia POZ, usytuowanego na przy ul. Słonecznej w Pszennie, w gminie Świdnica, województwie dolnośląskim. Ponadto planowany jest zakup sprzętu medycznego oraz instalacji sieci informatycznej. Szczegółowy zakres projektu będzie obejmował:

  • 1. budowę budynku przychodni zdrowia POZ: roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe i murowe, konstrukcje drewniane, ocieplenie ścian i dachu, roboty drogowe i zagospodarowania terenu;
  • 2. roboty wykończeniowe;
  • 3. instalacje: wodna, kanalizacyjna, ogrzewania, wentylacji, przyłącza wod-kan., przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, deszczowe, elektryczne;
  • 4.zakup sprzętu medycznego – aparat USG;
  • 5. zakup i montaż sieci informatycznej.

Grupą docelową spółki Medimex Sp. zo.o. są nie tylko mieszkańcy Pszenna, ale także Bystrzycy Górnej (miejscowość sąsiadująca z Pszennem). Ponadto z usług opieki lekarskiej korzystają także inni mieszkańcy gminy Marcinowice i Świdnica - głównie są to świadczenia obejmujące POZ i rehabilitację. Największa grupa osób korzystających ze świadczeń przychodni zdrowia w obecnej placówce w Pszennie i Bystrzycy Górnej to osoby starsze i niepełnosprawne. Ze względu na niedostosowanie obiektu do potrzeb grupy docelowej oraz brak wdrożonej opieki koordynowanej w placówce - korzystanie z usług opieki medycznej jest zdecydowanie utrudnione dla tej grupy.

Zakończenie realizacji projektu: 31.07.2019 r.

Inwestycje - pliki do pobrania

1. Projekt budowlany. (dodane dnia 19.10.2017) 2. Przedmiar robót budowlanych. (dodane dnia 19.10.2017) 3a. Załącznik nr 1 Formularz oferty. (dodane dnia 19.10.2017) 3b. Zapytanie - prace budowlane. (dodane dnia 19.10.2017) 4. Zapytanie ofertowe na nadzór budowlany (dodane dnia 26.10.2017) 5. Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem (dodane dnia 26.10.2017)

UWAGA ! W dniu 12.11.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści ogłoszenia – opis zmian znajduje się w:

- pkt. 6 i 7 Termin składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018- przedłużono do 21 listopada 2018 r.

- załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia w formie listy kontrolnej w pkt 70: Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) zmieniono okres gwarancji na min. 36 miesięcy zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu ofertowym nr 1/2018.

- zamieszczono pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

6. Zapytanie ofertowe nr 1.2018 - aparat USG - aktualizacja 12.11.2018 (dodane dnia 12.11.2018) Zapytanie ofertowe nr 1.2018 - aparat USG (dodane dnia 02.11.2018) 6a. Zał.1 Opis przedmiotu zamówienia w formie listy kontrolnej – aktualizacja 12.11.2018 (dodane dnia 12.11.2018) Zał.1 Opis przedmiotu zamówienia w formie listy kontrolnej (dodane dnia 12.11.2018) 6b. Zał. 2 Wzór formularza ofertowego (dodane dnia 02.11.2018) 6c. Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań (dodane dnia 02.11.2018) 6d. Pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego (dodane dnia 12.11.2018) 7. Zapytanie ofertowe nr 2.2018 (dodane dnia 05.12.2018) 7a. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2.2018.pdf (dodane dnia 05.12.2018) 7b. Załącznik nr 2 wzór formularza ofertowego (dodane dnia 05.12.2018) 7c. Załączik nr 3 oświadczenie o braku powiązań (dodane dnia 05.12.2018)
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu, proszę kontaktować się pod adresem email - przychodnia@medimex.pl

Wyniki zapytań ofertowych

1. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – zarządzanie projektem. (dodane dnia 08.11.2017 o godzinie 22:25:00) 2. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – nadzór budowlany. (dodane dnia 08.11.2017 o godzinie 22:25:00) 3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – wykonawca robót budowlanych. (dodane dnia 08.11.2017 o godzinie 22:25:00) 4. Wyniki zaptytania ofertowego - USG. (dodane dnia 26.11.2018 o godzinie 22:25:00) 5. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2.2018. (dodane dnia 18.12.2018)